Engleski Online : Opšti kursevi i kursevi za građevinske inženjere.
Engleski Online : Opšti kursevi i kursevi za građevinske inženjere.
Engleski Online : Opšti kursevi i kursevi za građevinske inženjere.

Srpski jezik za strance

srpski za strance

Ovi kursevi namenjeni su zainteresovanim polaznicima čiji je maternji jezik engleski.
Ukoliko ste u Srbiji poslovno ili privatno, srpski jezik – govorni i pisani - kod nas možete učiti individualno ili u malim grupama (do 5 polaznika).
Nastava se odvija dva puta sedmično po 90 minuta ili, ako vam je potrebno da brzo ovladate jezikom, 3 puta po 2 sata.

KONTAKTIRAJTE NAS!