Engleski Online : Opšti kursevi i kursevi za građevinske inženjere.
Engleski Online : Opšti kursevi i kursevi za građevinske inženjere.
Engleski Online : Opšti kursevi i kursevi za građevinske inženjere.

Kurs engleskog jezika za decu

engleski za decu

ESC KIDS okuplja naše najmlađe članove (decu predškolskog i školskog uzrasta) s ciljem da, kroz kreativne aktivnosti, knjige i časopise na engleskom jeziku, kao i uz aktivno korišćenje savremene tehnologije, podstakne njihov govorni potencijal i razvije smisao za jezik.
Na interaktivan i dinamičan način (brzom promenom aktivnosti na časovima), kao i insistiranjem na kinestetičkom učenju, deca “nesvesno” usvajaju jezik ne pitajući se o njegovoj morfologiji, ustrojstvu rečenice ili gramatičkim pravilima.
Nastava se odvija jednom sedmično 60 minuta. Grupe su male (najviše šestoro dece u grupi) i prilagođene su njihovom uzrastu!

Nastava je tematska i u vezi je sa interesovanjima dece. Dobrodošli!

KONTAKTIRAJTE NAS!