Engleski Online : Opšti kursevi i kursevi za građevinske inženjere.
Engleski Online : Opšti kursevi i kursevi za građevinske inženjere.
Engleski Online : Opšti kursevi i kursevi za građevinske inženjere.

Konverzacijski kursevi engleskog jezika (Engleski bez udžbenika)

konverzacijski kursevi engleskog

Konverzacijski kursevi engleskog jezika za odrasle (tzv. Engleski bez udžbenika) organizovani su kao sedmično okupljanje u trajanju od 90 do 120 minuta 4 puta mesečno.
Ovi kursevi osmišljeni su kao debatni klubovi u kojima se okupljaju zainteresovani članovi različitih nivoa znanja s namerom da usavrše svoj govorni jezik raspravljajući o različitim temama. Teme predlažu polaznici ili profesor.
Ove kurseve mogu pohađati svi koji su savladali ili pohađaju pre-intermediate nivo engleskog jezika. Nazivi tema i termini oglašeni su na sajtu.
Plaćanje je mesečno.

Pojedinačnim časovima konverzacije mogu se pridružiti svi zainteresovani za određenu temu, uz odgovarajuću novčanu nadoknadu.

KONTAKTIRAJTE NAS!